The Latest trail in 'Järvsö Bergscykel Park' Sweeden opened recently and what better way to promote it than send a pinner down and film him manualing, sending and 'ETing' all the way down. FUN!

JBP - Twist Twist from Järvsö Bergscykel Park on Vimeo.

"Inte en lugn stund."

"Man blir åksjuk."

"Sveriges roligaste led."

Det här är bara några av de meningar vi har hört om JBP:s senaste led, Twist Twist. Den är deisgnad och skapad av Tom Pro från Whistler Gravity Logic – ett helt nytt tänk i ledbyggandet. Det finns inte en lugn stund i Twist Twist utan det händer saker hela tiden. Du flyger in i en kurva, rycker styret för att klara ett stepdown och får fart inför ett jättehopp. Kan vara Sveriges roligaste cykelled.

From Google Translate

"Not a quiet moment."

"You get sick."

"Sweden's funniest line."

These are just some of the phrases we have heard about JBP's latest joint, Twist Twist. It is deisgnad and created by Tom Pro Gravity Logic of Whistler - a whole new mindset in ledbyggandet. There is a quiet time of Twist Twist but it happens all the time. You fly into a corner, pulls the handlebars of passing a stepdown and get momentum for a quantum jump. Can be Sweden's funniest bike trail.

twist
twist